نامه حناچی به وزیر اقتصاد برای ترخیص قطعات مترو از گمرک - ادپین

نامه حناچی به وزیر اقتصاد برای ترخیص قطعات مترو از گمرک

مدیرعامل مترو از نامه نگاری شهردار تهران به وزیر اقتصاد برای ترخیص قطعات باقی‌ مانده مترو در گمرک خبر داد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار