دو انتصاب جدید در تراکتورسازی - ادپین

دو انتصاب جدید در تراکتورسازی

صادقیان طی احکامی جداگانه معاون ورزشی و معاون فرهنگی باشگاه تراکتور را منصوب کرد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار