ریختن سبوس بر روی نان غلط است - ادپین

ریختن سبوس بر روی نان غلط است

ایسنا نوشت: مشاور عالی وزیر بهداشت در یزد گفت: ریختن سبوس بر روی نان بسیار غلط است که اصلا قابل جذب در نان نیست.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار