نشست خبری سرمربیان لهستان و روسیه برگزار نشد - ادپین

نشست خبری سرمربیان لهستان و روسیه برگزار نشد

پس از پیروزی تیم ملی روسیه برابر لهستان در حالیکه باید نشست خبری سرمریبان برگزار می شد اما این نشست لغو شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار